همراه: 09188650126 - 09122464572
تلفکس: 08643231827
آدرس1: ایران، استان مرکزی، محلات، خ امام، خ دانش غربی، گلسرای میلاد
آدرس2: ایران، استان مرکزی، محلات، جاده خمین، 45کیلومتری خمین، مزرعه نصرت آباد، گلسرای میلاد